plastická mapa oblasti

duben 2000

poloha jeskyně v botanické
zahradě

červen 1999

detailnější pohled na
objevovanou jeskyni

červen 1999

jedna z prvních fotek -
jeskyně je hluboká JEDEN metr.

červenec 2001

konstrukce před zastřešením

říjen 1999

těžební konstrukce
nahradila trojnožku

říjen 2001

stav pracoviště v roce 2001

duben 2000

Na skále za konstrukcí je vidět
tektonická porucha, která
pokračuje ve směru jeskyně.

říjen 1999

Pohled ze dna jeskyně
nahoru. Tento kámen nám
zachránil několik
metrů volného prostoru.

srpen 2000

zaměřování a mapování jeskyně

říjen 1999

prozatím nám stačí
jeden 10 m žebřík

březen 2000

novinka - lyžiny pro okov
a okov z Al pivních sudů

duben 2000

válečky zabraňující styku
lanka se stěnou

červen 2000

starosta Štramberka,
ing. Socha,
na návštěvě; -20 m

srpen 2000

komínek vlevo se
s hlavní částí na
dně opět spojuje; -25 m

říjen 2001

dno v hloubce 35 m
vlevo červená hadice
’vzduchotechniky’

říjen 2001

pohled z posledního žebříku
(-30 m) na zatáčku...

srpen 2001

... a pohled ze zatáčky k povrchu

duben 2004

říjen 1999

první elektrický vrátek

květen 2000

první vzduchový vrátek

květen 2001

druhý elektrický vrátek

srpen 2000

kámen z jeskyně -
50mm otvor navrtaný dělníky lomu v 19. století

říjen 2001

plechovka nalezená v sedimentu
v hloubce 35 m

září 2000

ovládací místo strojníka

srpen 2000
ovládací místo strojníka bez strojníka, můžete vidět:
• zvonek pro signalizaci,
• počítadlo okovů,
• židli na sezení,
• ovládání vrátku
• a za zvonkem plechovku s pivem, kterou jsme později... viz. obr. výše

říjen 2000

nakládání okovu (-30 m)

říjen 2000

okov vyjíždí na povrch

říjen 2000

dno o rok později (-35 m)

říjen 2000

okov

říjen 2001

zablácený okov

říjen 2001

pokus s odtokem vody

duben 2004

houba na lyžině

duben 2004

plíseň na stěně

duben 2004

stěna jeskyně

duben 2004

stěna jeskyně

duben 2005

čerpání vody z jeskyně

duben 2005

čerpání vody z jeskyně

duben 2005

druhé čerpadlo
(horní)

duben 2005

stav vody před čerpáním

duben 2005

mohutný přítok vody
do jeskyně :o)

duben 2005

duben 2005

duben 2005

duben 2005

v pozadí je Kotouč

duben 2005

zátiší na dně

duben 2005

lezecká stěna v lomu

leden 2006

areál v zimě 2006

leden 2006

budeme odhazovat sníh
ze střechy

leden 2006

pohled z jeskyně

leden 2006

v zimě máme v jeskyni
ledovou výzdobu

srpen 2006

montáž dráhy

říjen 2006

dráha, okov, vozíček

říjen 2006

montáž dráhy

červen 2006

staré lyžiny

květen 2007

skládka vytěženého sedimentu

září 2007

prázdné místo zbylo
po odvezení hromady sedimentu

březen 2009

eufotická zóna jícnu jeskyně
autor: Honza Mutina

březen 2009

autor: Honza Mutina

březen 2009

zátiší s destruovanou příčkou žebříku - návštěvníci arboreta kameny zjišťují hloubku jeskyně
autor: Honza Mutina