.

     Jeskyně Vykopaná vystupuje na povrch ve stěně bývalého Zámeckého lomu na úpatí Zámeckého kopce pod Trúbou. Vstupní část tvoří mírně se svažující chodba tři metry dlouhá. Následuje vertikální šestimetrový stupeň zakončený římsou. Odtud je možno sestoupit dalších 5 metrů na dno, nebo pokračovat průlezem do další vertikální úžiny. Celková hloubka je cca 12 metrů.


příčný řez

     Tato jeskyně byla spolu s jeskyní Slámova sluj cílem prolongační činnosti ZO 7-07 v 80. a 90. letech. Jeskyně byla v celém svém profilu vyplněna kameny a sutí. Ze všech dnes průlezných prostor bylo vše pečlivě odtěženo, a proto je pojmenování jeskyně trefné (Pouťová jeskyně by se mohla jmenovat Vykopaná II).
Kompaktní skála vertikální tektonické poruchy je místy doplněna kapsami plnými kamenů a suti. Tento materiál uzavírá úžinu ze dvou zbylých stran. Výdřeva, která drží nestabilní vápencový materiál v požadované pozici, je již v pokročilém stupni rozkladu (spíš než hnilobný proces se uplatnilo vyschnutí na troud). Sebemenší kontakt s výdřevou způsobuje její odstranění a odporoučení na dno jeskyně - samozřejmě zároveň se sutí a kameny a za patřičného zvukového efektu po kterém hlídka u vchodu očekává průzkumníkovo: "U mě dobrý!".
     Poslední kyblík se sutí byl vytěžen 24. května 1997. Kopat se přestalo, protože už zhola nic nenasvědčovalo objevu onoho pověstného podzemního jezera se zlatou kačenkou pohupující se na hladině. Rovněž by se dalo říci, že skupina v té době prožívala maličkou krizi, protože většina členů pomalu přestávala na pracovní akce jezdit a noví - mladí a perspektivní se teprve nesměle přidávali. No a za dva roky se objevila nová výzva v podobě velice nadějné Pouťové jeskyně a na Vykopanou v těžko přístupném terénu jsme zase na nějakou dobu zapomněli.
     Krápníky se v jeskyni nevyskytují. Byly tu pouze krystaly kalcitu, ale ty už mají nenechavci a vandalové doma. Železná mříž se zámkem je totiž pro málokoho velkou překážkou. Je tu však spousta komárů a občas i nějaký ten netopýr či vrápenec.

FOTOGALERIE

září 2007

vstup do jeskyně