„Všechny hory již byly zlezeny,
ale ne všechny jeskyně byly objeveny.“

    Kdo jsme:
Základní organizace číslo 7-07 České speleologické společnosti, založena 10. října 1979.
stanovy ČSS

    Co děláme:
Našim úkolem je zajišťování a provádění samostatné speleologické činnosti v souladu se stanovami ČSS a plánem naší činnosti ve Štramberském krasu a správa jeskyní tohoto krasu.

    Kde děláme:
Lokalitou našeho působení budiž Štramberský kras.

    Jinými slovy:

    Kdo jsme:
Jsme parta lidí, které spojuje láska k přírodě a přírodním útvarům, především k jeskyním.

    Co děláme:
Obhospodařujeme jeskyně v naší lokalitě a snažíme se objevit další podzemní prostory.

    Kde děláme:
Naše působení se soustřeďuje ve městě Štramberk, tj. Štramberském krasu.
Zde jsou jeskyně Slámova sluj, Vykopaná a nově (znovuobjevená roku 1999) i Pouťová. Samozřejmě i jeskyně Šipka.

    Proč to všechno:
Na tuto otázku není jednoznačná a jednoduchá odpověď. Když si prohlédnete stránku ’akce’, zjistíte, že kopání v jeskyních (v současné době v jeskyni Pouťové) není naší jedinou činností. Průměrně se pouhé dva víkendy v měsíci věnujeme bádání v Pouťové jeskyni. A zbylé víkendy máme volné a věnujeme se jiným aktivitám. A pak se opět těšíme do jeskyně na čelbu, kdy se člověk každým hrábnutím přibližuje k novému objevu... Nejlépe naši hlavní činnost vystihuje citát uvedený výše. A to je pro nás hlavní motivací.

    V knize Jana Neumana Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem se můžeme dočíst zajímavé informace o tomto oboru psychologie (výchově prožitkem). Zde uvedené citace z knihy lze dost dobře aplikovat i na naši činnost:
•  „Přes vzrušující zážitky je člověk nesen do situací, kdy zapomene na čas, a díky intenzivní činnosti se stává sám sebou, opravdu žije.“
•  „Riskantní a nejisté situace (patří zde také zdolávání překážek a lezení) jsou překonávány vlastní aktivitou, což přispívá k osobnostnímu růstu.“